கவிமாமணி. கங்கை மணிமாறன்
கல்பட்டார் புண்ணியம் பெரிது!
கல்பட்டு ஐயா
பெருமானின் கால்பட்டுப் புண்ணியப் பேறடைந்தார்!

தம் யோகசித்தியால்
பெருமானைக் காணும் பெரும்பேறு பெற்று
அவர்தம் ஆணையால்
தருமச் சாலையில் கூழ் வார்க்கும்
திருப்பணியில் கலந்தார் கல்பட்டு ஐயா !

கல்பட்டாருக்கு தங்குவதற்கு என்று
சிறுகுடிலும் அமைத்துக் கொடுத்தார்..பெருமான்!

உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும்
தங்களுக்கே சமர்ப்பித்தேன் என்று
சாசனம் செய்து கொடுத்தார்...அந்தச் சரித்திரப் புருஷர்!

யோசிக்கிறேன்...
அவர் கூழ் வார்த்தார்!
அவர் புகழை மேடைத் தமிழ் என்னும்
யாழ்வார்த்துத் தந்து வருகிறோம்..யாம்!

பெருமானின் கால்பட்டது..கல்பட்டார் குடிலில்!
அவர்தம் அருட்பாச் சொல்பட்டது..எம், சுழல் -- நாவில்!

கல்பட்டார் புண்ணியம் பெரிது!
மிகப் பெரிது!

நாம் ..அற்பர்!
மிக அற்பர்!

எனினும் முயல்வோம்..
மேல்நோக்கி எழுதற்கு என்று!

6 Comments
Senthil Maruthaiappan
Ayya great thanks writing about him. Only few people really know about Kalpattu Ayya it seems. Actually I came to know more about Kalpattu Ayya from Ananda Bharathi last month only. I think Ananda Bharathi should post details about Kalpattu Ayya with his own words.
Sunday, July 28, 2013 at 14:22 pm by Senthil Maruthaiappan
கவிமாமணி.கங்கை மணிமாறன் கங்கை மணிமாறன்
Thanks for ur views,ayya.
Sunday, July 28, 2013 at 18:10 pm by கவிமாமணி.கங்கை மணிமாறன் கங்கை மணிமாறன்
Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
It is great truth vallalar revealed his desires on many subjects vadiya payir birth death saka Kalai we have to follow his preaching san Markam Sathya neri has to reach global youths . Sathyanarayanan S. R. 044-24346793&42850216&9962578086 chennai
Tuesday, December 6, 2016 at 23:16 pm by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
If we do not get agri needs water from Karnataka just stop entering borders we are all brothers and sisters of human tree Vallar vazhi Gandhi vazhi meditate do prayers Nations father drained us vadalurar vazhi vazvom valarvom vuyarvom vaiyathelum vanulakilum ithusathyamay nithyamum nam anbu karunai dhayai Jeevakarunyam mould us any views are hurting them pl reach me for departed soul ijourney closer to my shadow
Tuesday, February 13, 2018 at 16:58 pm by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
I seek suitable Telugu speaking vysya bride to my second son born on 01#11#1985 at Abudhabi on Friday 18-51 hrs where allowed to be nearer to my wife
Tuesday, February 13, 2018 at 17:08 pm by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R
My son s.n.anand certainly like sun rays ho will help human value regular blood Doner
Tuesday, February 13, 2018 at 17:11 pm by Sathyamangalam. Ramanatham Sathyanarayanan Sathyanarayanan. S.R