Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
ஆடாதோடையை "...மூலிகை குண அட்டவணை ...vallalars.....
நீண்ட மாவிலை போல பசுமையான இலைகளைக்கொண்ட ஆடாதோடை, வெள்ளை நிறத்தில் பூக்களுடன் விளங்கும். அற்புத மூலிகை. ஆடாதோடை வளருமிடத்தில், அதிக அளவில் கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்வாங்கி, ஆக்சிஜனை பெருமளவில் வெளியிட்டு, மனிதர்களின் நல்வாழ்வுக்கு துணை செய்யும் தன்மையுடையதாகையால், ஆடாதோடையை "ஆயுள் மூலிகை" என அழைப்பர்..

மனிதர்களின் நோயணுகா வாழ்வுக்கு நல்ல சுவாசமே, தீர்வாகும். நல்ல சுவாசத்திற்கு, நுரையீரலின் செயல்பாடு இன்றியமையாததாகும். நுரையீரல் என்பது மனிதனின் சுவாசம் மூலம் வரும் காற்றிலிருந்து, ஆக்சிஜனை பிரி Read more...
Rajesh Kumar
பால் சைவமா
நீங்கள் சிறிது தயிரை மதிய உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்வி இருந்தீர்கள். ஆனால் ஆண் கன்றுகள் கொலை செய்ய படுகிறது. பசுக்கள் செயற்கை முறையில் கருத்தரிக்க படுகிறது. கன்றுகள் தாயை விட்டு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து கருத்தரிப்பு நடப்பதால் பசு பாதிக்க படுகிறது. இக்காலத்தில் ஆண் கன்றை வைத்து விவசாயிகள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதனால் பால் குடிப்பதால் நாமும் உயிர் கருணை அற்றவர்கள் ஆகிவிட்டோம் அல்லவா? B12 ௭ன்ற விட்டமினை ௨டலுக்கு தேவையானதாக்கிய இறைவன் மீது எனக்கு மிகவும் கோபம் வருகிறது. வில௩்குண்ணி Read more...
rajaveer jothimurugan
கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சீவர்களில் அனேகர் பசி, தாகம், பயம் முதலியவற்றால் மிகவும் துன்பப்படுகின்றது என்னெனில்:- முன் தேகத்தில் சீவகாருணிய ஒழுக்கத்தை விரும்பாமல் கடின சித்தர்களாகித் துன்மார்க்கத்தில் நடந்த சீவர்களாதலால், கடவுள் விதித்த அருளாக்கினைப் படி பசி, தாகம், பயம் முதலியவற்றால் மிகவுந் துன்பப் படுகிறார்கள் என்றறிய வேண்டும்.
15 hours ago by rajaveer jothimurugan
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
Sources of Vitamin B12 for Vegans FOOD SERVING B12 (MCG)
Sources of Vitamin B12 for Vegans

FOOD

SERVING

B12 (MCG)

Almond milk, fortified with vitamin B12 1 cup 3*

Coconut milk, fortified with vitamin B12 1 cup 3*

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
தத்துவவிருத்தியும் தாது விருத்தியும் இல்லாதபடியால் அசுத்தமுமில்லை.
முளைகளையே பிடுங்கப்படா தென்று சிலர் சொல்கின்றார்கள்; வித்து காய் இலை முதலியவைகளைப் புசிக்கலாமென்று சொல்வதெப்படி யென்னில்:- வித்து நிலத்திற் படிந்தபின் நீர் வழியாக ஆன்மாவானது சென்று பக்குவ சத்தியிற் கலந்து வித்திலேறி முளைத்தபடியால், முளையானது வித்து காய் முதலியவைகளைப் போலச் சடமல்ல. ஆகலால், முளைகளைப் பிடுங்கப்படாதென்பது உண்மையென்று அறிய வேண்டும்.

வித்து காய் கனி முதலியவற்றில் உயிர்க்கொலை இல்லாவிடினும் நகம் ரோமம் சுக்கிலம் முதலியவற்றிலிருக்கிற அசுத்தமாவதில்லையோ என்னில்:- தத்துவவிருத்தியும் தாது விருத Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
ஆனால் மரம் புல் நெல் முதலான தாவரங்களும் உயிராகவே சொல்லப்படுகின்றனவே, அவைகளை இம்சைசெய்து ஆகாரமாகக் கொண்டால் அவை தாமச ஆகார மல்லவோ
ஆனால் மரம் புல் நெல் முதலான தாவரங்களும் உயிராகவே சொல்லப்படுகின்றனவே, அவைகளை இம்சைசெய்து ஆகாரமாகக் கொண்டால் அவை தாமச ஆகார மல்லவோ, அதனால் வந்த சந்தோஷம் அசுத்த மனோகரண சந்தோஷமல்லவோ என்னில்:- மரம் புல் நெல் முதலான தாவரங்களும் உயிர்கள்தான். அவைகளை இம்சைசெய்து ஆகாரங்கொண்டால் அது ஏகதேச தாமச ஆகாரந்தான். அந்த ஆகாரத்தால் வந்த சந்தோஷமும் அசுத்தாகரண சந்தோஷந்தான். ஆனாலும் அப்படியல்ல. மரம் புல் நெல் முதலான சீவர்கள் பரிசமென்கிற ஓரறிவையுடைய சீவர்களாதலாலும், அவ்வுடம்பில் சீவவிளக்கம் ஒருசார் விளங்குதலாலும், அவ்வுயிர Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
பிட்டுக்கும் வந்துமுன் மண்சுமந் தாயென்பர்
பிட்டுக்கும் வந்துமுன் மண்சுமந் தாயென்பர் பித்தனென்ற

திட்டுக்கும் சீரருள் செய்தளித் தாயென்பர் தீவிறகுக்

கட்டுக்கும் பொன்முடி காட்டிநின் றாயென்பர் கண்டிடஎன்

மட்டுக்கும் வஞ்சகத் தெய்வமென் கோமுக்கண் மாணிக்கமே.

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
நில்லாத காற்றை நிலையாக் கடத்தடைத்துச் செல்லாது வைக்கின்ற சித்தனெவன்
நில்லாத காற்றை நிலையாக் கடத்தடைத்துச்

செல்லாது வைக்கின்ற சித்தனெவன் - பொல்லாத

வெம்பாம்பை மேலணிந்தோர் வெம்புற்றின் உள்ளிருந்தே

செம்பாம்பை ஆட்டுகின்ற சித்தனெவன் - தம்பாங்கர்

. ஒண்கயிற்றான் ஒன்றின்றி உண்ணின் றுயிர்களையூழ்த்

திண்கயிற்றான் ஆட்டுகின்ற சித்தனெவன் - வண்கையுடைத்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
vumt ,,,, vadalur...
thaipoosam 2013 january 25 to 28 032.jpg

thaipoosam 2013 january 25 to 28 032.jpg

thaipoosam 2013 january 25 to 28 025.jpg

thaipoosam 2013 january 25 to 28 025.jpg

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
vumt ,,,, vadalur...
thaipoosam 2013 january 25 to 28 036.jpg

thaipoosam 2013 january 25 to 28 036.jpg

thaipoosam 2013 january 25 to 28 034.jpg

thaipoosam 2013 january 25 to 28 034.jpg

thaipoosam 2013 january 25 to 28 035.jpg

thaipoosam 2013 january 25 to 28 035.jpg

DAEIOU - தயவு
17.9.2020 மானாமதுரை வட்டம் மூங்கில் ஊரணி வள்ளலார் கோயில் மாதப் பூச விழா நடைபெறல்.
மேற்காணும் வள்ளலார் கோயிலில், 17.9.2020 வியாழக் கிழமை அன்று காலை 11.30 மணி அளவில் திரு அருட்பா பதிகங்கல் பாராயணம் செய்யப்பட்டன. சமூக இடைவெளியினைப் பின்பற்றி, மதியம் 1.30 மணி அளவில், 50 நபர்களுக்கு, அன்னதானம் செய்யப்பட்டது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை, இக் கோயிலின் நிறுவனர் திரு ஜெயராம் மற்றும் அவரது மனைவி திருமதி வள்ளி ஆகியோர் செய்தனர்.

vlcsnap-2018-07-16-08h59m46s380.png

vlcsnap-2018-07-16-08h59m46s380.png

vlcsnap-2018-07-16-08h58m09s022.png

vlcsnap-2018-07-16-08h58m09s022.png