DAEIOU - தயவு
21.2.2024 அன்பு மலை அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆலயம், மூலைக்கரைப்பட்டியில் சன்மார்க்க நிகழ்ச்சி நடைபெறுதல்.
மூலைக்கரைப்பட்டியில், நடைபெறும் சன்மார்க்க நிகழ்ச்சிக்கு, அன்பர்கள் அனைவரையும், விழாக் குழுவினர் அழைக்கின்றனர்.
IMG-20240218-WA0021.jpg

IMG-20240218-WA0021.jpg