animated flame Pictures, Images and Photos

 
tharmasalai
 

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க

  arutperunjothi arutperunjothi thaniperunkarunai arutperunjothi
  

 

27-03-2013       பங்குனி உத்திரம் அன்னதானம் இராமநாதபுரம்,நடைபெறும் இடம் அருணாசலா உணவகம் வண்டிக்காரத்தெரு,,,,,,

Vallalar Orphanage homes

 

 

Seshadri Home

Seshadri Memorial Hall is located center of Ramnad City. It used to be a library but the VUMT got it for lease for running the Orphanage. This building acts as a main administrative office for all other orphanage homes. The place has a small library where you get books on Vallalar and CDs.

 

 vallalar universal mission trust
12/mugavai oorani west,
Ramanathapuram..623501
phone: +91(4567)220278
monthly poosam dates 2013-2014


இன்னர்வீல்

innerwheel award

 உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவோர் உறவு கலவாமை வேண்டும்

 

 

 

Dhaya Home

This place is located in Kenikarai, Ramnad and situated near DeviPattinam Road East. This land was donated by the generous man Salem Thiru A.K.Jeeva Rathinam D.R.O., and along with his relatives. For Vallalar, they donated the land with the generous heart for having it as elder care home. In front of Dindigul Swami Saravanandha , this home got opened and he initiated the service. 

 

ஜீவகாருண்யமே மோட்சவீட்டின் திறவுகோல்

  

  

காட்டுயர் அணைமேல் இருக்கவும் பயந்தேன் , காலின்மேல் கால்வைக்கப் பயந்தேன்

 UttaraKosa Mangai

 This place is located 17kms from Ramnad and situated near Thiru Uthara Kosa Mangai temple's north car street. This is also a old building which belongs to royal family of Rameswaram Samasthanem and it was used to be thier guest house. Now it is leased out from one of the royal decedent honorable RKB Rajeswari Ammal for running Food Service cum Orphanage home. After the renovation work the build is opened on 28-12-2003 and lighted by Thiru Sathu Muthaiah.

Mrs. Rathinammal is the responsible person
It is about 2000sqft building.
Everyday 8kgs of rice is boiled in water like soup and distributed to the poor people on that area.

Vallalar Universal Mission Trust
Thiru Uttarakosa mangai,
Ramnad Taluk & District,
Tamil Nadu, India
Phone: +91 (4567)-256444

என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கம்தானே....வள்ளலார்

 

 Gnana Sabai Home

 This place is located northern side 27kms from Ramnad and situated on the bank of Vaigai River and near the river mixes to Indian Ocean. The land is about 2.5acres. It is a very calm and beautifull place and Vallalar devotees come for doing meditation and services atleast once in a year.

Vallalar Universal Mission Trust
Atrangarai village post,
Ramnad Taluk and District,
Tamil Nadu, India.
Phone +91(4567)-266997

 செத்த பிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம்

           சேர்ந்திடலா மென்றே எண்ணியிருப்பர்

பித்தமனிதர் அவர் சொலும் சாத்திரம்

            பேயுரை யாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்....

 

 

 


 

 

Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
பசி போக்குதல் என்பதை "வள்ளலாரின் கொள்கை" " மிக உறுதியாக கடைப் பிடிக்கிறது. ஏனென்றால் பசி என்பதே பூமியின் எல்லா பாவங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது
பசி போக்குதல் என்பதை "வள்ளலாரின் கொள்கை" " மிக உறுதியாக கடைப் பிடிக்கிறது. ஏனென்றால் பசி என்பதே பூமியின் எல்லா பாவங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது. பசிப்பிணியை போக்கிவிட்டால் பெரும்பான்மையான பாவத்திற்கான காரணிகளை ஒழித்துவிடலாம் என்பது வள்ளலாரின் கருத்து. ஏனென்றால் ஒரு உயிர் பசி கொண்டது என்றால் முதலில் அதன் உடலும் மனமும் பலவீனப்படும் நல்லது கெட்டது பிரித்தறிய இயலாத மனநிலையில் மயக்கம் ஏற்படும், கோபம் ..மனஉளைச்சல் என பசி .என்பது எந்த ஒரு உயிரின் நிலையையும் மயங் Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
சுத்தசன்மார்க்கத்தில் இறையருள் பெறுவதற்கு எந்தஒரு சாதனமும் நமக்கு வேண்டுவதில்லை, மாறாக...
சுத்தசன்மார்க்கத்தில் இறையருள் பெறுவதற்கு எந்தஒரு சாதனமும் நமக்கு வேண்டுவதில்லை, மாறாக...

# கருணை ஒன்றையே சாதனமாக கொள்ளப்படவேண்டும்.

# கருணை என்பது எல்லா உயிர்களிடத்தும் தயவும், ஆண்டவரிடத்தில் அன்பும் வைப்பது.

# ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு என்பது ஆண்டவரின் உண்மை அறிதலே.

# ஆண்டவரின் உண்மையறிதலுக்கு உள்ள ஒரே வழி ஜீவகாருண்யம் ஆகும்.

# ஜீவகாருண்யம் உண்டாவதற்கு ஏது அல்லது துவாரம் யாதெனில் 'கடவுளுடைய பெருமையையும் தரத்தையும் நம்முடைய சிறுமையையும் தரத்தையும் ஊன்றி விசாரித்தலே ஆகும்.

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
சீவகாருணிய ஒழுக்கமே சன்மார்க்கம் என்றறியப்படும். சீவகாருணியம் விளங்கும்போது அறிவும் அன்பும் உடனாக விளங்கும்; அத
சீவகாருணிய ஒழுக்கமே சன்மார்க்கம் என்றறியப்படும். சீவகாருணியம் விளங்கும்போது அறிவும் அன்பும் உடனாக விளங்கும்; அதனால் உபகாரசத்தி விளங்கும்; அந்த உபகாரசத்தியால் எல்லா நன்மைகளும் தோன்றும். சீவகாருணியம் மறையும்போது அறிவும் அன்பும் உடனாக நின்று மறையும்; அதனால் உபகாரசத்தி மறையும்; உபகாரசத்தி மறையவே எல்லாத்தீமைகளுந் தோன்றும். ஆகலில் புண்ணியமென்பது சீவகாருணிய மொன்றே என்றும், பாவமென்பது சீவகாருணிய மில்லாமை யொன்றே என்றும் அறிய வேண்டும். அன்றி, சீவகாருணிய ஒழுக்கத்தினால் வரும் விளக்கமே கடவுள் விளக்கமென்றும், அ Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
சீவகாருணியம் இல்லாதபோது அருள் விளக்கம் தோன்றாது. அது தோன்றாதபோது கடவுள்நிலை கைகூடாது.
சீவகாருணிய ஒழுக்கம் சிறிதும் இல்லாத புலி சிங்கம் முதலிய மிருகங்கள் வழங்குகின்ற காட்டில் இகலோக ஒழுக்கம் வழங்கவே இல்லை. சீவகாருணியம் இல்லாத மனிதர்கள் வழங்குமிடத்திலும் இகலோக ஒழுக்கமும் வழங்கவே மாட்டாதென்று அறியவேண்டும். பரலோக ஒழுக்கமும் சீவகாருணியத்தால் வழங்குகின்றது. அது இல்லையாயின் பரலோக ஒழுக்கமும் வழங்க மாட்டாது. சீவகாருணியம் இல்லாதபோது அருள் விளக்கம் தோன்றாது. அது தோன்றாதபோது கடவுள்நிலை கைகூடாது. அது கூடாதபோது முத்தியின்பம் ஒருவரும் அடையவே மாட்டார்கள். அடையாத பட்சத்தில் பரலோக ஒழுக்கம் வழங்கவே மா Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
உடம்புவரு வகைஅறியீர் உயிர்வகையை அறியீர் உடல்பருக்க உண்டுநிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர்
உடம்புவரு வகைஅறியீர் உயிர்வகையை அறியீர்

உடல்பருக்க உண்டுநிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர்

மடம்புகுபேய் மனத்தாலே மயங்குகின்றீர் மனத்தை

வசப்படுத்தீர் வசப்படுத்தும் வழிதுறைகற் றறியீர்

இடம்பெறுபொய் வாழ்க்கையிலே இன்பதுன்பம் அடுத்தே

எண்ணிஎண்ணி இளைக்கின்றீர் ஏழைஉல கீரே

Read more...
8 Comments
Badhey Venkatesh
உங்களுக்கு பதிவு போட மட்டும் அறிவீர் - தவம் த்யானம் அறியீர்
Friday, November 25, 2022 at 03:53 am by Badhey Venkatesh
rajaveer jothimurugan
தாங்கள் அறிவீரா அறிந்தால் விளக்கவும்.... தாங்கள் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் உடையவரா.... means சைவ உணவு உட்கொள்பவரா... நாங்கள் தவம் தியானம் அறியாதவர்என்று உங்களுக்கு தெரியுமா..நீங்கள் எத்தனை வருடமாக தவம் தியானம் அறிவீர்கள் ...விளக்கவும்...
Saturday, November 26, 2022 at 03:47 am by rajaveer jothimurugan
Badhey Venkatesh
அருட்பா ஆறாம் திருமுறை – திருவடி பெருமை “

பூ ஒன்றே முப்பூ ஐம்பூ எழுபூ நவமாம்
பூ இருபத்தைஐம் பூவாய்ப் பூத்துமலர்ந திடவும்
நான் ஒன்று மணம்வேறு வணம்வேறு வேறா
நண்ணி விளங்குறவும் அதின் நற்பயன் மாத்திரையில்
மேவொன்றா இருப்ப அதின் நடுநின்று ஞான
வியன்நடனம் புரிகின்ற விரைமலர்ச் சேவடியின்
பா ஒன்று பெருந்தகைமை உரைப்பவர் ஆர் சிறியேன்
பகர்ந்திட வல்லுநள் அல்லேன் பாராய் என் தோழி


இந்த அருட்பாவுக்கு விளக்கம் கண்டுபிடித்தால் தான் மேலே கூறிய பாட்டுக்கு விளக்கம் கிட்டும் - இது சைவ சித்தாந்தம் படித்தால் தான் உயிர் / உடல் வரும் வகை அறிய முடியும் - சன்மார்க்கம் தான் 6 ஆம் திருமுறை தவிர வேறேதும் படிப்பதிலையே - ஏன் வள்ளல் பெருமான் கூறிய திருமந்திரம் திருவாசகம் படிப்பதிலை ??
3 days ago at 13:02 pm by Badhey Venkatesh
Badhey Venkatesh
ஆமாம் சாமி நீர் ஏன் தலையில் முண்டாசு கட்டுவதிலை ?? எல்லவரும் கட்டுவர் - விந்து மேலேற்றவிலை எனினும் - வழி தெரியாவிடினும் சட்ங்காக அணிவர் நீர் கட்டவிலையே ?? எல்லாம் சடங்கு தான்
3 days ago at 13:04 pm by Badhey Venkatesh
Badhey Venkatesh
உரை நடை நன்கு ஊன்றி படிக்கவும் ஜீவகாருண்ணியம் எது வரைக்கும் அனுபவம் கொடுக்கும் என படி நிலைகள் அருளியுள்ளார் -
ஜீவகாருண்ணியம் - சத்திய ஞானம் என் படி நிலைகள் உள
3 days ago at 13:06 pm by Badhey Venkatesh
rajaveer jothimurugan
எல்ல உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க ,,, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல்.....சோறுதான் சன்மார்க்கம் ...
3 days ago at 15:24 pm by rajaveer jothimurugan
Badhey Venkatesh
என்ன தான் ஆனாலும் , செக்யூரிட்டி ராணுவ வீரர் ஆக முடியாது .
2 days ago at 14:41 pm by Badhey Venkatesh
rajaveer jothimurugan
எல்ல உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க ,,, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க ஜீவகாருண்யமே மோட்ச வீட்டின் திறவுகோல்.....சோறுதான் சன்மார்க்கம் .உடம்புவரு வகைஅறியீர் உயிர்வகையை அறியீர்
உடல்பருக்க உண்டுநிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர்
மடம்புகுபேய் மனத்தாலே மயங்குகின்றீர் மனத்தை
வசப்படுத்தீர் வசப்படுத்தும் வழிதுறைகற் றறியீர்
Yesterday at 00:59 am by rajaveer jothimurugan
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
சாதியைநீள் சமயத்தை மதத்தைஎலாம் விடுவித்தென் தன்னை ஞான
சாதியைநீள் சமயத்தை மதத்தைஎலாம்

விடுவித்தென் தன்னை ஞான

நீதியிலே சுத்தசிவ சன்மார்க்க

நிலைதனிலே நிறுத்தி னானைப்

பாதியைஒன் றானவனைப் பரம்பரனைப்

பராபரனைப் பதிஅ னாதி

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
குலைநடுக் குறவே கடுகடுத் தோடிக் கொடியதீ நெறியிலே மக்கள் புலைகொலை களவே புரிகின்றார் அடியேன் புண்ணிய நின்பணி விடுத்தே
வள்ளல்இவ் வுலகில் தந்தையர் வெறுப்ப மக்கள்தாம் ஒழுக்கத்தை மறந்தே

கள்ளருந் துதல்சூ தாடுதல் காமக் கடைதொறும் மயங்குதல் பொய்யே

விள்ளுதல் புரிவார் ஐயகோ அடியேன் மெய்யநின் திருப்பணி விடுத்தே

எள்ளிஅவ் வாறுபுரிந்ததொன் றுண்டோ எந்தைநின் ஆணைநான் அறியேன்.

மலைவிலாத் திருச்சிற் றம்பலத் தமர்ந்த வள்ளலே உலகினில் பெற்றோர்

குலைநடுக் குறவே கடுகடுத் தோடிக் கொடியதீ நெறியிலே மக்கள்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
தேட்டிலே மிகுந்த சென்னையில் இருந்தால் சிலுகுறும் என்றுளம் பயந்தே நாட்டிலே சிறிய ஊர்ப்புறங் களிலே நண்ணினேன் ஊர்ப்புறம் அடுத்த
தேட்டிலே மிகுந்த சென்னையில் இருந்தால் சிலுகுறும் என்றுளம் பயந்தே

நாட்டிலே சிறிய ஊர்ப்புறங் களிலே நண்ணினேன் ஊர்ப்புறம் அடுத்த

காட்டிலே பருக்கைக் கல்லிலே புன்செய்க் களத்திலே திரிந்துற்ற இளைப்பை

ஏட்டிலே எழுத முடியுமோ இவைகள் எந்தைநீ அறிந்தது தானே.

என்புடை வந்தார் தம்முகம் நோக்கி என்கொலோ என்கொலோ இவர்தாம்

துன்புடை யவரோ இன்புடை யவரோ சொல்லுவ தென்னையோ என்றே

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
வன்புலால் உண்ணும் மனிதரைக் கண்டு மயங்கிஉள் நடுங்கிஆற் றாமல் என்பெலாம் கருக இளைத்தனன் அந்த இளைப்பையும் ஐயநீ அறிவாய்.
புன்புலால் உடம்பின் அசுத்தமும் இதனில் புகுந்துநான் இருக்கின்ற புணர்ப்பும்

என்பொலா மணியே எண்ணிநான் எண்ணி ஏங்கிய ஏக்கம்நீ அறிவாய்

வன்புலால் உண்ணும் மனிதரைக் கண்டு மயங்கிஉள் நடுங்கிஆற் றாமல்

என்பெலாம் கருக இளைத்தனன் அந்த இளைப்பையும் ஐயநீ அறிவாய்.

இந்தவிர் சடைஎம் இறைவனே என்னோ டியல்கலைத் தருக்கஞ்செய் திடவே

வந்தவர் தம்மைக் கண்டபோ தெல்லாம் மனம்மிக நடுங்கினேன் அறிவாய்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust   ramnad......
ஜெகமனைத்தையும் திருத்தவதற்கு , யுகமனைத்துக்கும் முதல் மகன் இராமலிங்க அடிகளார்....
அகத்தே கறுத்துப் புறத்து வெளு

திருந்த உலகர் அனைவரையுஞ்

சகத்தே திருத்திச் சன்மார்க்கச்

சங்கத்தடைவித்திட அவரும்

இகத்தே பரத்தைப் பெற்று

மகிழ்ந்திடுதற் கென்றே எனை இந்த

Read more...